در حال نمایش 11 نتیجه

پودر بندکشی سفید – رومولو ۲ کیلویی

70,000 تومان
پودربندکشی یونیزه رومولو بر پایه سیمان، پودرهای میکرونیزه معدنی، صدف و ترکیبات آب بند کننده با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده

پودر بندکشی طوسی – رومولو ۲ کیلویی

70,000 تومان
پودربندکشی یونیزه رومولو بر پایه سیمان، پودرهای میکرونیزه معدنی، صدف و ترکیبات آب بند کننده با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده

پودر بندکشی قهوه‌ای – رومولو ۲ کیلویی

70,000 تومان
پودربندکشی یونیزه رومولو بر پایه سیمان، پودرهای میکرونیزه معدنی، صدف و ترکیبات آب بند کننده با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده

پودر بندکشی کرم – رومولو ۲ کیلویی

70,000 تومان
پودربندکشی یونیزه رومولو بر پایه سیمان، پودرهای میکرونیزه معدنی، صدف و ترکیبات آب بند کننده با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده

پودر چسب سریش رومولو – نیم کیلویی

50,000 تومان
چسب پودری سریش رومولو محصولی بر پایه پودرهای طبیعی و افزودنی های شیمیایی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله

پودر سنگ جوشقان یونیزه رومولو – ۲ کیلویی

50,000 تومان
پودر سنگ جوشقان یونیزه رومولو محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی و سنگ جوشقان می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون

سیمان سفید رومولو – ۲ کیلویی

55,000 تومان
سیمان سفید یونیزه رومولو محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی و خاک رس می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله

سیمان سیاه رومولو – ۲ کیلویی

50,000 تومان
سیمان سفید یونیزه رومولو محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی و خاک رس می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله

گچ سه سرنده یونیزه رومولو – ۲ کیلویی

40,000 تومان
پودر گچ یونیزه رومولو محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی و سنگ گچ می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله

پودر سنگ جوشقان یونیزه رومولو – 5 کیلویی

تماس بگیرید
پودر سنگ جوشقان یونیزه رومولو محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی و سنگ جوشقان می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون

پودر مل یونیزه رومولو – ۲ کیلویی

تماس بگیرید
پودر مل یونیزه رومولو محصولی بر پایه سنگ و پودرهای میکرونیزه معدنی، ترکیبات شیمیایی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون